Zidni Sat sa Reljefnim Brojevima (ZS 17)

Zidni Sat sa Reljefnim Brojevima (ZS 17)